03/02

Ta hand om er i helgen!

Trevlig helg! önskar Esswege
02/02

Nybyggnationen i kvarteret Fåfängan

Här kommer vi att löpande lägga upp information om vad som händer med vår nybyggnation i kvarteret Fåfängan. Har ni frågor kring projektet, som ni inte får svar på här, är ni välkomna att maila oss på info@esswege.se . 2 februari Rivningen och saneringen blir klar denna vecka. Från och med den 6 februari etableras ytterligare en pålmaskin som ska borra stålpålar ned till berget. Den första leveransen av armering kommer i mitten av februari och entreprenören som ska gjuta grunden påbörjar sitt arbete. Det kommer att pågå under hela första halvåret 2023. Flera kranar kommer att etableras för att arbetet ska löpa så effektivt som möjligt. Den första tornkranen kommer monteras under mars månad. Den kranen ska lyfta och montera den andra kranen under april månad. Från och med första mars kommer resterande del av Fredsgatan (halva körbanan) att läggas inom arbetsområdet för att möjliggöra lossning av material och användas som upplagsytor. 12 januari 2023 Rivningen av Myrornas gamla lokal är nu inne i sitt slutskede och beräknas vara klart i skiftet januari/februari. Tisdag den 17 januari startar pålningsarbetet. Det beräknas pågå under två månader och arbetet kommer utföras på vardagar mellan 07:00 och 18:00. Den här perioden kommer innebära en hel del buller och vibrationer i området. Under februari/mars börjar arbetet med betonggjutningar i grunden. Pålfundament och hissgropar ska gjutas, samt kranfundament för två tornkranar som ska monteras för bygget. Den första kranen beräknas monteras i mars månad. Därefter ska arbete med bottenplatta och stomme sätta igång.     30 november 2022 Under den här veckan, vecka 48, påbörjas rivningen av Myrornas gamla lokal. Det arbetet beräknas pågå under sex till åtta veckor. Pålningsarbetet har flyttats fram eftersom man stött på hinder i form av berg och sten under spontarbetet.  Under veckorna två till tre 2023 ska en pålkran etableras på platsen. Pålningsarbetet kommer att innebära mycket buller och även vibrationer. Vi förstår att detta kan bli en jobbig period för er som bor i kvarteret och är mycket tacksamma för ert tålamod. 28 oktober 2022 Ett stort block av sten ligger i vägen för spontningen i Klostergatan och måste sprängas bort.  Som många kanske lade märke till skedde den första sprängningen redan igår. Under nästa vecka kommer enstaka ytterligare sprängningar att ske. Det finns ingen anledning till oro i samband med detta. Vid själva sprängningarna kommer gångtrafiken på Klostergatan att stoppas. 12 oktober 2022 Saneringen pågår för fullt i kvarteret just nu. Under vecka 42 kommer spontningsarbetet att återupptas. I samband med det kommer Fredsgatan att smalnas av och Klostergatan längs byggarbetsplatsen att stängas av för biltrafik. I korsningen Fredsgatan/Klostergatan har kommunen påbörjat ett VA-jobb som beräknas pågå under oktober månad. Saneringen kommer fortgå under oktober och november. Under den perioden kommer också rivningen av Myrornas gamla lokal att starta. Både rivning och sanering planeras att vara klara under december månad. I månadsskiftet november/december är det planerat att pålningsarbetet ska börja. Det kommer att pågå i cirka sex veckor. Det är ett arbete som både hörs och […]
31/01

Driftinfo – Pågående arbeten

Här kan du läsa om reparationer, underhåll och andra arbeten som pågår i ditt hus. Örebro Drottninggatan 30 Vi renoverar en lägenhet i huset under december och januari månad. Det kan periodvis innebära en del buller. Drottninggatan 36  Vi renoverar en lägenhet i huset under februari och mars. Det kan periodvis innebära en del buller. Engelbrektsgatan 32 Under februari och mars renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller. Järntorgsgatan 7 Under februari och mars renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller. Kungsgatan 23 Under januari kommer delar av trapphuset att målas. Nygatan 29 Den sista justeringen av de nya dörrarna kommer att göras under vecka 6. Manillagatan 10 Under perioden oktober – januari renoverar vi två lägenheter i huset. Det kan innebära en del buller. Oskarsparken 3-5 Under januari månad renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller. Rudbecksgatan 35 Vi renoverar en lägenhet i huset under december och januari månad. Det kan periodvis innebära en del buller. Rudbecksgatan 39 Under januari och februari renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller. Östra Bangatan 42 B Under januari och februari renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller. Strängnäs Ringvägen 13, 15 och 17 Måndag den 14 november påbörjas renovering av tvättstugan. Den kommer att vara avstängd ett antal veckor framöver. Även mattvättstugan kommer att vara avstängd under samma period. Hyresgästerna hänvisas till den nyrenoverade tvättstugan vid Ringvägen 5. För att boka tid och komma in i tvättstugan behövs en tagg som hämtas på fastighetskontoret.  
11/01

Fastighetsägarnas insamling till Stadsmissionen

Vi har tillsammans med ÖBO och andra privata fastighetsägare deltagit i den insamling som branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord tagit initiativ till för att stödja Stadsmissionen. Tillsammans har vi skänkt över 550 000 kronor. Pengarna ska användas så att Stadsmissionens öppna dagverksamhet, Porten kan förlänga sina öppettider. Porten erbjuder personer som lever i hemlöshet och andra utsatta situationer mat, värme och gemenskap, möjligheter att duscha och tvätta kläder, men även  stöd i kontakter med myndigheter och stödjande samtal. Varje vecka har de besök av mer än 200 personer. Med de medel som finns idag har Porten möjlighet att hålla öppet sex dagar i veckan mellan 09.00-12.00. Örebro Stadsmission finansieras med hjälp av bidrag från församlingar, Örebro kommun, företag och enskilda privatpersoner. Vill du ge en gåva till Örebro Stadsmission, gå in på deras hemsida  orebrostadsmission.se  
17/12

Eldningsförbud i våra eldstäder

Vi vill påminna om att det är eldningsförbud i samtliga våra eldstäder i alla våra hus.
14/12

Hjälp oss och varandra genom att vika ihop kartonger!

Just nu är det en tid då många beställer hem paket och kärlen för papp- och kartongförpackningar blir fort överfulla i våra soprum. Vi ber er som lämnar kartonger i soprummet att vika ihop dem så mycket som bara är möjligt. Då blir inte kärlet fullt så fort och flera får plats med sina kartonger. Tack för hjälpen!