ESSWEGE fastigheter förvaltar ett 50-tal fastigheter med en uthyrd yta på omkring 127 000 kvm.
De flesta finns i centrala Örebro men vi förvaltar även ett flertal fastigheter i Strängnäs.
I vårt bestånd finns 960 bostäder och cirka 330 lokaler.
Vi är 15 anställda, varav tre på filialkontoret i Strängnäs, som vill hålla en hög servicenivå och måna om att våra
hyresgäster ska trivas i våra hus där charmen från mitten av 1800-talet möter moderna bekvämligheter.


Vår historia

1907 köpte entreprenören och byggmästaren Johan Behrn (1879-1960) sin första fastighet i Örebro. Vid sin bortgång hade han skapat ett företag med ett aktningsvärt bestånd av ca 110 fastigheter och var den som ägde flest fastigheter i staden. Dessutom ingick även ett flertal fastigheter i Karlstad, Kristinehamn och Eskilstuna i beståndet.

1975 bildades Esswege Fastigheter av Johan Berhn’s döttrar Margareta Stiernstedt, Brita Wennerström och Ingrid Görtz, därav namnet SWG – ESSWEGE.
I dag förvaltar Esswege egna bostäder och lokaler med en sammanlagd yta av ca 127.000 kvm fördelade på ett 50-tal fastigheter i Örebro och Strängnäs.

Fastigheterna ägs fortfarande av de tre familjerna Stiernstedt, Wennerström och Görtz, där den fjärde generationen representeras av bland andra nuvarande VD, Johan Görtz.Sundby Park

1911 bestämdes att Sundby gamla biskopsgård på Tosterön i Strängnäs skulle bli ett så kallat hospital. Här skulle patienterna få lugn och avskildhet på en naturskön plats. Byggnationerna drog emellertid ut på tiden, bland annat på grund av Första Världskriget, och de första patienterna togs emot först 1922. Sundby hospital, sedermera Sundby sjukhus, blev som en egen värld i världen. Man var självförsörjande med ett eget lantbruk. Här fanns verkstäder, tvätteri, bageri och kyrka. De patienter som orkade deltog i arbetet. Under 80-talet avvecklas sjukhusverksamheten eftersom den vård som erbjöds här blivit omodern. De sista patienterna lämnade sjukhuset 1987 och 1988 byter området namn till Sundby park. Husen byggs om för att rymma bostäder, skola och företagslokaler.