Nybyggnationen i kvarteret Fåfängan

Som ni säkert sett har markberedningen för nybygget i kvarteret Fåfängan tagit fart på allvar.

I dag har också vår informationsvepa kommit på plats. Alla kanske inte känner till att Esswege Fastigheter är ett förvaltningsbolag.

Det är Görtz Fastigheter som äger och bygger de nya husen i kvarteret.

Mer information om bygget följer fortlöpande här på vår hemsida.