Com Hem blir Tele2

Com Hem och Tele2 har gått ihop och heter numera Tele2.

Detta kommer i nuläget inte att innebära några förändringar när det gäller bredband och TV-utbud i de hus där detta levereras av Com Hem.