Kommunen bygger om gator kring Kulturkvarteret

Örebro kommun planerar att efter årsskiftet starta en ombyggnation av Nygatan (från infart vid Östra Bangatan till korsningen med Fabriksgatan) och Fabriksgatan (från Rudbecksgatan till Vasabron). Bland annat kommer man att anlägga trottoarer med gång- och cykelväg, busshållplatser, och parkeringsplatser.

Arbetet planeras att börja i januari 2021 och vara färdigt vinter 2021/22.

 Nygatan och Fabriksgatan måste stängas av i etapper under byggnationen. Men du som bor längs gatan kommer att kunna nå din fastighet till fots under hela ombyggnationen. In-/utfarter kan behövas stängas av tillfälligt.

Vid frågor:

Kontakta kommunens Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Läs mer om pågående gatuarbeten på orebro.se/gata

Mer information om Kulturkvarteret hittar du på orebro.se/kulturkvarteret