En tom vind är en bra vind!

På de öppna ytorna, utanför förråden,  på vindar och i källare får inga föremål förvaras.  Detta har att göra med brandsäkerheten och allas trygghet.

Om du vet med dig att du har något stående här ber vi dig att snarast flytta in detta i ditt förråd eller frakta bort det. Grovsopor lämnar du på återvinningscentralen.

Här finns återvinningscentraler i Strängnäs

Här finns återvinningscentraler i Örebro

Vi kommer, av säkerhetsskäl, att frakta bort och slänga föremål som vi påträffar på dessa ytor.