Westmans Väg 6

Byggår: 1921      Fastighetsbeteckning: Ansgar 1