Ringvägen 4, 8

Byggår: 1990      Fastighetsbeteckning: Gudve 1