Ringvägen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 & 17

Byggår: 1990      Fastighetsbeteckning: Torulv 1