Byggår: 1990      Fastighetsbeteckning: Underlög 1