Ringvägen 19, 21

Byggår: 1990      Fastighetsbeteckning: Underlög 1