web1web2
Byggår: 1891      Fastighetsbeteckning: Brandstationen 2      Antal Lägenheter: 5st
Det var fotografen Bernhard Hakelier som lät bygga huset. Han hade sin fotoateljé här fram till sin död 1910. Därefter tog sonen Ragnar över verksamheten. 1880 utnämndes Hakelier till hovfotograf av Kung Oscar II.

Kuriosa