Nordfeldts Väg 9

Byggår: 1921      Fastighetsbeteckning: Oden 4