web4kungsgatan-19
Byggår: 1856      Fastighetsbeteckning: Kornboden 1      Antal Lägenheter: 5st
Fastigheten kallas Söderlindska gården efter Axel Söderlind som bodde här i början av förra seklet. Elementarskolan för flickor bedrev verksamheten i Emilie Risbergs egen våning i hörnet av Kungsgatan och Nygatan 1863. Emilie Risberg grundade sedermera Risbergska skolan.

Kuriosa