web-1web-4
Byggår: 1896      Fastighetsbeteckning: Svalgången 9      Antal Lägenheter: 19st
Det här är den andra fastigheten Johan Behrn köpte till sitt fastighetsbestånd. På den här tomten ska Johannes och Jacobus Rudbeckius´ föräldrahem ha legat, vilket gett Rudbecksgatan dess namn.

Kuriosa