Nybyggnation i kvarteret Fåfängan

Som ni kanske redan känner till har vi länge haft planer på en nybyggnation i kvarteret Fåfängan.

Efter sju års förarbete har vi nu äntligen fått klartecken att sätta i gång.

Här kommer byggas 245 lägenheter, ett antal affärslokaler, samt göras en utbyggnad av garaget. (Bilden ovan är en illustrationsbild från detaljplanen)

Till att börja med kommer parkeringen mot Östra Bangatan att stängas av från och med den 1 april

och marken här att börja saneras.

Löpande information om nybyggnationen kommer att läggas ut på vår hemsida.

Vi ser fram emot att vara med och utveckla Norr City men förstår att de närmaste åren också kommer att

innebära en del besvär för er som redan bor i kvarteret. Vi hoppas på ert tålamod och er förståelse.

När bygget är klart kommer vi ha ett finare och mer levande kvarter än tidigare.

Har ni frågor kring nybygget, som inte besvaras här på hemsidan, är ni välkomna att kontakta oss

info@esswege.se