Bertil Waldens Gata 1

Byggår: 1844

Fastighetsbeteckning:  Bofinken 14

Antal lägenheter: 6

Lokaler: –

Fastighetsskötare: Eliaz Fjällgren 

Karta/länk till Eniro-karta.

Kuriosa: Bertil Waldéns väg 1 är det största huset i Wadköping. Det kallas ofta Hamiltonska huset efter en tidig ägare, överste Hugo Jacob Hamilton. Före honom ägdes huset av brukspatron och bankkamreren Knut Victor Strokirk och har därför även kallats för Strokirkska huset. Det byggdes ursprungligen på Näbbtorgsgatan 16 och var det största huset i den stadsdelen.

Källa: Örebro Stadsarkivs bildarkiv.