Nybyggnationen i kvarteret Fåfängan

Här kommer vi att löpande lägga upp information om vad som händer med vår nybyggnation i kvarteret Fåfängan. Har ni frågor kring projektet, som ni inte får svar på här, är ni välkomna att maila oss på info@esswege.se .

9 september

På måndag, den 12 september, börjar en utrymningsställning att byggas på gårdssidan av Järnvägsgatan 2. De kommer att stå här under hela byggperioden och fungera som utrymningsväg för de lägenheter på Järnvägsgatan 2 som bara har fönster och balkonger mot gården.

8 september 

I månadsskiftet september/oktober kommer spontningsarbetet att sätta igång, efter att Eon hanterat kablar i trottoaren längs Klostergatan och Fredsgatan. Detta kommer innebära att Fredsgatan smalnas av då byggarbetsplatsen tar ett körfält i anspråk. Under hösten kommer Klostergatan att stängas av för trafik längs byggarbetsplatsen. Parallellt med det arbetet fortgår sanering  och så småningom ska rivningen av gamla ”Myrorna” börja.

Under senhösten/vintern är förhoppningen att pålningsarbetet ska kunna påbörjas.

5 september 

Som ni säkert sett har markberedningen för nybygget i kvarteret Fåfängan tagit fart på allvar. I dag har också vår informationsvepa kommit på plats. Alla kanske inte känner till att Esswege Fastigheter är ett förvaltningsbolag. Det är Görtz Fastigheter som äger och bygger de nya husen i kvarteret.

9 augusti

Från och med den 1 september kommer parkeringen i  kvarteret Fåfängan att stängas. Därefter kommer markberedning för nybygget att ta sin början här.

6 juli 2022

Tyvärr har spontningsarbetet som vi informerade om tidigare inte alls kommit igång som planerat. Orsaken till detta är att man vid starten stötte på större stenar i marken än man hade räknat med. Spontningsarbetet fick därför avbrytas.

Det som händer nu är att området ska grävas ur och en ny bedömning kommer att göras när man kommit ned några meter i marken. Grävningen är planerad till vecka 31 och spontningsarbetet bör kunna återupptas under vecka 32.

Från och med nu och fram till och med vecka 30 kommer endast mindre rörelse att förekomma på området.

17 juni 2022

Nu ska vi äntligen ta det första spadtaget i vår nybyggnation i kvarteret Fåfängan.

Måndag den 27 juni börjar vi med spontning av det område som är inhägnat idag.

Sponten är ett tillfälligt stålstaket som sätts för att hindra jordmassor att rasa tillbaka ned i den grop som kommer att tas upp här.

Arbetet med spontningen är planerat att pågå under 3 veckor.

Samtidigt som vi är väldigt glada att äntligen komma i gång på allvar är vi medvetna om att den här perioden kommer att vara en av de jobbigaste för er som bor i kvarteret. Spontningen innebär mycket buller och en del vibrationer. Vi beklagar detta och är mycket tacksamma för ert tålamod och er förståelse.

Under veckorna 29 till och med 32 kommer arbetet i kvarteret att i stort sett ligga nere och endast mindre rörelse ska förekomma här.

20 maj 2022

Snart är det dags för oss att sätta igång med nybyggnationen i kvarteret Fåfängan. Vi ser fram emot ett projekt som vi tror kommer bli ett lyft för hela kvarteret.

Nu kan vi bjuda er på några bilder av hur det är tänkt att se ut när allt är färdigt.

    

22 mars 2022

Som ni kanske redan känner till har vi länge haft planer på en nybyggnation i kvarteret Fåfängan.

Efter sju års förarbete har vi nu äntligen fått klartecken att sätta i gång.

Här kommer byggas 245 lägenheter, ett antal affärslokaler, samt göras en utbyggnad av garaget. (Bilden ovan är en illustrationsbild från detaljplanen)

Till att börja med kommer parkeringen mot Östra Bangatan att stängas av från och med den 1 april

och marken här att börja saneras.

Löpande information om nybyggnationen kommer att läggas ut på vår hemsida.

Vi ser fram emot att vara med och utveckla Norr City men förstår att de närmaste åren också kommer att

innebära en del besvär för er som redan bor i kvarteret. Vi hoppas på ert tålamod och er förståelse.

När bygget är klart kommer vi ha ett finare och mer levande kvarter än tidigare.

Har ni frågor kring nybygget, som inte besvaras här på hemsidan, är ni välkomna att kontakta oss

 info@esswege.se