Driftinfo – Pågående arbeten

Här kan du läsa om reparationer, underhåll och andra arbeten som pågår i ditt hus.

Örebro

Drottninggatan 32

Reparation av båda balkongerna mot Drottninggatan pågår. Ställning byggs under vecka 36 och arbetet beräknas pågå till och med vecka 40.

Manillagatan 10

Under september månad renoverar vi en lägenhet i huset. Det kan innebära en del buller.

Nygatan 13

Visst renoveringsarbete kommer att utföras i en lägenhet mellan den 15 september och den 1 oktober. Det bör inte medföra alltför mycket buller.

Nygatan 13 Tvättstugan

En ny tvättmaskin är beställd då den befintliga är trasig och behöver bytas ut. Leveranstid på den nya maskinen är i mitten av september. Under väntetiden går det bra att använda tvättstugorna i Kyrkogatan 5 och 7.

Oskarsparken 3-5

Vi genomför en stamspolning i fastigheten tisdag – fredag under vecka 37.

Östra Bangatan 42 A

Under vecka 37 startar vi upp det ombyggda värmesystemet i fastigheten. Samtliga element i alla lägenheter behöver luftas. Du som berörs av detta får mer information i din brevlåda.

Renovering pågår i en lägenhet i huset. Den beräknas vara avslutad till den 15 oktober. Det kan innebära en del buller.

Strängnäs

Sundbyvägen 18

Vi renoverar fönstren i fastigheten. Renoveringen sker i två etapper. Etapp 1 utförs veckorna 35-38. Etapp 2 utförs veckorna 39-42. Arbetet utförs av Lönnberg Fönster. Det kan innebära en del oljud och dammiga lokaler.