Driftinfo – Pågående arbeten

Här kan du läsa om reparationer, underhåll och andra arbeten som pågår i ditt hus.

Örebro

Nygatan 13 Tvättstugan

En ny tvättmaskin är beställd då den befintliga är trasig och behöver bytas ut. Leveranstid på den nya maskinen är i mitten av september. Under väntetiden går det bra att använda tvättstugorna i Kyrkogatan 5 och 7.

Oskarsparken 4

Utvändig målning av fönstren pågår. Vi börjar med källarfönster, trapphusfönster och vindsfönster. Under vecka 31 börjar vi med målning av lägenhetsfönstren. Du blir kontaktad när det är dags för just din lägenhet.