Nybyggnationen kvarteret Fåfängan – Spontningsarbetet uppskjutet