Driftinfo – Pågående arbeten

Här kan du läsa om reparationer, underhåll och andra arbeten som pågår i ditt hus.

Örebro

Fabriksgatan 5

Hissen är ur funktion och avstängd i väntan på reservdelar. Den repareras så snart dessa har kommit.

Nygatan 40 

Under juni månad renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller.

Järnvägsgatan 2

Under juni och juli månad renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller.

Oskarsparken 5

Under juni och juli månad renoverar vi en lägenhet i huset. Detta kan periodvis innebära en del buller.