Driftinfo – Pågående arbeten

Här kan du läsa om reparationer, underhåll och andra arbeten som pågår i ditt hus.

Örebro

Fabriksgatan 3-5, Nygatan 9-11

Markarbeten under vecka 23 inne på gården. Vi kommer att använda en mindre grävmaskin och det kan bli lite rörigt på gården under några dagar.

Järntorgsgatan 7

Nya lägenheter byggs i gårdshuset. Pågår under större delen av 2021.

Järntorgsgatan 9

Den 26 maj kommer elen att stängas av i lägenheterna i gårdstrapphuset mellan 08:30 och 11:00 på grund av renoveringsarbete.

En lägenhet renoveras under maj. Periodvis kan det innebära en del buller i huset.

Kyrkogatan 13

En lägenhet renoveras under maj månad. Periodvis kan det innebära en del buller i huset.

Nygatan 9

Hissen är avstängd för reparation. Arbetet beräknas vara klart till Midsommarhelgen.

Nygatan 9-11, Fabriksgatan 3-5

Markarbeten under vecka 23 inne på gården. Vi kommer att använda en mindre grävmaskin och det kan bli lite rörigt på gården under några dagar.

Oskarsparken 17

En lägenhet renoveras under juni månad. Periodvis kan det innebära en del buller i huset.

Rudbecksgatan 35

En lägenhet renoveras under maj månad. Periodvis kan det innebära en del buller i huset.

Östra Bangatan 44 A

En lägenhet renoveras under juni och juli månad. Periodvis kan det innebära en del buller i huset.

Strängnäs

Sundbyvägen 18

Fönstren renoveras i fastigheten med start vecka 17.