Byte av vattenledning på Nygatan

Örebro kommun byter ut en gammal vattenledning på Nygatan , mellan Fabriksgatan och Kyrkogatan. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 21 och förväntas pågå i tre veckor. Framkomligheten i området påverkas under arbetets gång, följ skyltning på plats. Arbetet med att byta ut vattenledningen samordnas med ett gatuarbetet i området kring Kulturkvarteret.

Vid enstaka tillfällen behöver de stänga av vattnet till några fastigheter. Kommunen skickar då ut sms-meddelande till de boende i berörda fastigheter. Meddelandet går ut som sms till mobiltelefoner och som röstmeddelande till fasta telefoner. Kontrollera att ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av sms inför vattenavstängningar på https://www.orebro.se/.  Sök på sms för att läsa om hur man gör.

För mer information om detta, kontakta kommunens servicecenter på 019- 21 10 00 eller gå in på https://www.orebro.se/va-projekt