Fortsätt vara rädd om dig!

Tyvärr är coronapandemin inte över ännu och det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och tvätta händerna.

På Essweges kontor tar vi bara emot besök i akuta ärenden. Försök i första hand kontakta oss via mail eller över telefon.

När vi åtgärdar fel i lägenheterna gör vi detta i möjligaste mån när ingen är hemma. Om det inte går att lösa hjälps vi åt att hålla avstånd och hyresgästen uppehåller sig i en annan del av lägenheten än den där vår servicepersonal arbetar.

Var rädda om er själva och om varandra!