Arbetet efter branden

Just nu arbetar vi med att snygga upp kring brandplatsen på Kungsgatan 19. Vi sätter en temporär fasad istället för den vägg som rivits och så småningom ska avspärrningarna tas bort så att Nygatan kan öppnas upp som vanligt igen.

Sedan börjar planerandet för hur framtiden ska se ut i kvarteret.