Brand på Söderlindhska gården

Vi har tyvärr haft en brand i vårt hus på Kungsgatan 19, Söderlindhska gården.
Det här är oerhört tragiskt för dem som haft sin verksamhet och sina hem i huset.

Tack och lov blev ingen skadad i branden.