Den bästa av värdar

Om Esswege

Välkommen till ESSWEGE – den bästa av värdar.Vi förvaltar ett 50-tal fastigheter med en totalyta på 128 000 kvm. De flesta finns i centrala Örebro. Vi förvaltar även fastigheter i Strängnäs. I vårt fastighetsbestånd finns 927 bostäder och 348 butiks- och kontorslokaler.

Vi månar om våra hyresgäster och hus. De gamla husen bevaras och renoveras pietetsfullt. Kommande generationer får uppleva charmen från mitten på 1800-talet tillsammans med den moderna bekvämlighet som präglar innevarande sekel.

Esswege Fastigheter AB

Örebro Tel: 019-670 85 00, Adress: Nygatan 40, Box 220 34, 702 02 Örebro
Strängnäs Tel: 0152-340 18, Sundbyvägen 18, Adress: Box 743, 645 51 Strängnäs
epost: info@esswege.se