Den bästa av värdar

Takbyte Drottninggatan 36, Rudbecksgatan 21

Vi kommer att byta taket mot Rudbecksgatan. Ställning börjar byggas vecka 11. Arbetet beräknas sedan pågå under cirka åtta veckor.

Esswege Fastigheter AB

Örebro Tel: 019-670 85 00, Adress: Nygatan 40, Box 220 34, 702 02 Örebro
Strängnäs Tel: 0152-340 18, Sundbyvägen 18, Adress: Box 743, 645 51 Strängnäs
epost: info@esswege.se