Den bästa av värdar

Så hanterar vi Corona-viruset

För att minimera smittan av Corona-viruset ber vi er att i första hand

kontakta oss på 019-670 85 00 eller info@esswege.se

För både er och vår skull tar vi inte emot besökare för tillfället.

När det gäller fel i lägenheten hanterar vi främst akuta ärenden just nu. Det går bra att felanmäla även mindre fel som vanligt men det kan dröja något innan dessa blir åtgärdade.

Har du ett redan inbokat möte med oss måste du meddela oss om:

  • Du uppvisar symtom som torrhosta, feber och andningsbesvär?
  • Du under de senaste två veckorna träffat någon med symtom?
  • Du under den senaste månaden besökt Kina, Italien, Sydkorea, Iran eller något annat land som UD avråder att resa tid ?
  • Du eller någon i hushållet över 70 år eller tillhör en riskgrupp för covid-19?

I så fall bokar vi om mötet tills du är helt symtomfri eller har varit i karantän efter hemkomst minst 14 dagar.

Vi följer lägesutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Esswege Fastigheter AB

Örebro Tel: 019-670 85 00, Adress: Nygatan 40, Box 220 34, 702 02 Örebro
Strängnäs Tel: 0152-340 18, Sundbyvägen 18, Adress: Box 743, 645 51 Strängnäs
epost: info@esswege.se