Den bästa av värdar

Renovering av garaget Prästgården

Vi kommer att renovera golvet i den övre delen av garaget Prästgården på Kyrkogatan 5.

Detta innebär att den allmänna delen av garaget kommer att vara stängt mellan den 2 september och den 7 oktober.

Ni som hyr platser i det nedre garaget kommer att kunna parkera som vanligt men ni behöver använda er låstagg för att komma in genom den yttre porten som kommer att hållas låst.

Esswege Fastigheter AB

Örebro Tel: 019-670 85 00, Adress: Nygatan 40, Box 220 34, 702 02 Örebro
Strängnäs Tel: 0152-340 18, Sundbyvägen 18, Adress: Box 743, 645 51 Strängnäs
epost: info@esswege.se