Den bästa av värdar

Information om hyreshöjning

Utifrån läget på bostadsmarknaden och Essweges bedömning av skälig bruksvärdeshyra har vi beslutat om en hyreshöjning med 1 % att träda ikraft fr.o.m den 1 april 2018.

Har Ni några frågor kring hyreshöjningen är Ni välkomna att kontakta Mia Carlbäck på              tel. 670 85 10.

 

Esswege Fastigheter AB

Örebro Tel: 019-670 85 00, Adress: Nygatan 40, Box 220 34, 702 02 Örebro
Strängnäs Tel: 0152-340 18, Sundbyvägen 18, Adress: Box 743, 645 51 Strängnäs
epost: info@esswege.se